คนกล้าคืนถิ่น

กศิมา สินสิงห์

  • คนกล้านครสวรรค์
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : ติ๋มซีโฟร์

วิถีชีวิตคนกล้า สาวโรงงานคืนถิ่นทำไร่ผสมเลี้ยงชีพ

วิถีชีวิตคนกล้า กับ พี่กศิมา สินสิงห์ ชาว ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่ลาออกจากงานโรงงานในเมืองใหญ่ กลับมาชุบชีวิตตามแบบฉบับคนกล้าในถิ่นบ้านเกิด ด้วยการทำไร่นาสวนผสม หาเลี้ยงชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ซึ่งทำให้เธอได้ค้นพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก

พี่กศิมา เล่าว่า ในช่วงชีวิตที่เป็นสาวโรงงาน ต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็น หรือบางวันมีงานโอที ก็ต้องทำให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย กว่าจะเลิกงานและเดินทางถึงบ้าน ก็ดึกเกือบถึงเที่ยงคืน ซึ่งแทบจะไม่มีเวลาที่ได้คลุกคลีกับสามี และบุตร อีก 2 คน โดยมีชีวิตได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพียงแค่ช่วงเช้าก่อนไปทำงานเท่านั้น มันทำให้เธอมองว่า ชีวิตแบบดังกล่าว แม้จะทำให้มีเงินเดือนพอหาเลี้ยงชีพจุลเจือครอบครัว แต่ความสุข มันแทบจะเลือนรางหายไปจากชีวิต และสิ่งที่คิด จึงทำให้เธอลาออกจากงาน พร้อมกับนำพาสามี และบุตร กลับมาตั้งรกรากในถิ่นบ้านเกิดที่ จ.นครสวรรค์ ก่อนจะสมัครเข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่น
พี่กศิมามีความสนใจโครงการค้ากล้าคืนถิ่น เนื่องจากเป็นโครงการที่ชักชวนให้คนกลับคืนถิ่นคืนฐาน มาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเธอมองว่า น่าจะเริ่มต้นอาชีพแบบดังกล่าวได้ แม้จะมีความรู้เรื่องการเกษตรเพียงน้อยนิดก็ตาม ซึ่งพี่กศิมาบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยทำไร่ ปลูกพืชผักผลไม้ไว้กินเองภายในสวนของเธอ จนกระทั่ง ได้มาเข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่น จึงทำให้เพิ่มพูนความรู้ ทั้งการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ การเพาะปลูกพืชผลต่างๆ รวมถึงการบริหารพื้นที่ดินของเธอเองให้มีประโยชน์สูงสุด เธอบอกว่า ในที่ดินที่เธอมีอยู่รอบบริเวณบ้านกว่า 2 ไร่ มีการทำนาข้าว 1 ไร่ และที่เหลือเป็นสวนผสมผสานระหว่างผลไม้และพืชผัก สมุนไพรนานาชนิด รวมถึงบ่อเลี้ยงปลาอีกส่วนหนึ่ง

ในช่วงเริ่มแรกมีอุปสรรคบ้าง เพราะยังไม่มีความชำนาญมากนัก ทั้งพืชผักบางชนิด ยังไม่มีความเข้าใจกับเรื่องการดูแลหลังเพาะปลูก อีกทั้ง ยังจะต้องเจอกับปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง พืชผลที่ปลูกไว้ส่วนใหญ่จะพากันตายไปเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความที่เป็นคนสู้ ไม่เคยรู้สึกท้อ แม้พืชผลจะตายไป ก็ยังคงเริ่มต้นปลูกใหม่ สลับไปกับการเรียนรู้เรื่องการดูแลพันธุ์พืชนั้นๆ จนในที่สุดก็เอาชนะ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ทั้งปวง เพราะวิถีของเรา “เราต้องอยู่รอด”
การที่ ได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมาได้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะตัวเองคนเดียว … ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่นของ จ.นครสวรรค์ มีอยู่ด้วยกันถึง 9 คน และทั้งหมดจะพยายามเกื้อหนุนและช่วยกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้มีความรักความสามัคคีเกิดขึ้น และอาชีพทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีความสุข ซึ่งต่างจากเมื่อก่อน ที่แทบไม่เคยจะได้กินข้าวร่วมกับครอบครัว แต่เดี๋ยวนี้ได้ใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับลูกและสามีทุกวัน และได้ร่วมกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกมื้อ อีกทั้ง จากประโยชน์ที่ได้จากการทำไร่สวนผสม ยังทำให้เก็บผัก ผลไม้สดๆ ใหม่ๆ ปราศจากสารพิษ จากสวนของเอง นำมาประกอบอาหารให้ครอบครัวได้ทานกันอย่างอิ่มเอมทุกมื้อ รวมถึงยังได้เพื่อน และมิตรภาพที่ดีอีกมากมาย แถมยังเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนบ้านได้เอาอย่างอีกด้วย

พี่กศิมา ยังฝากด้วยว่า อยากให้หลายๆ คนได้ลองสัมผัสกับวิถีชีวิตของเกษตรกร ว่ามันมีความสุขแค่มากมายขนาดไหน และยิ่งได้ลองทำการเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงด้วยแล้ว ยืนยันว่า สามารถทำให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนจริง เพราะมันอยู่ได้จริงกับครอบครัวมานานแล้ว ทุกวันนี้มีรายได้พออยู่พอใช้ จากการเก็บพืชผัก และขายข้าวจากนา 1 ไร่ ชีวิตมีความสุขใจตามแบบฉบับวิถีของคนบ้านนอกที่อยู่แบบพอเพียง