คนกล้าคืนถิ่น

ประเทือง ลีลาคุณารักษ์

  • คนกล้าสุพรรณบุรี
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook : https://www.facebook.com/pratheang.lnikhomkaseaw

ย้ายทั้งตัวและหัวใจ จากภาคใต้ กลับแดนดิน ถิ่นสุพรรณ

พี่ประเทือง ลีลาคุณารักษ์
อดีตทำสวนผสมผสานอยู่ที่ภาคใต้
แต่หัวใจเรียกหาบ้านเกิด จึงย้ายกลับสุพรรณบุรี
ปลูกสวนผสมผสานดังเดิม ทั้งไม้ผล ไม้สร้างบ้าน ไม้ใช้สอย เลี้ยงชีพทั้งครอบครัว

จากการลองผิดลองถูก และใฝ่รู้อยู่เสมอ ทำให้พี่ประเทืองมีทักษะการทำเกษตรติดตัวมากมาย ทำให้การเข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่นของพี่ประเทือง เหมือนการมาช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องการทำเกษตรแบบยั่งยืน ให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองแบบพี่ประเทืองจริง ๆ

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดซึ่งเกิดภัยแล้งหนักมาก
แต่สำหรับพี่ประเทืองแล้ว ทักษะที่มี และภูมิปัญญาที่สั่งสมมา
ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้อย่างที่หลายคนยากที่จะเชื่อ

“พี่เอาถังน้ำไปใส่ในต้นไม้และทำน้ำหยด โดยใช้ถังอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้ และเศษผ้าในบ้านเราก็ประดิษฐ์ขึ้นเป็นน้ำหยด ต้นไม้พี่ก็รอดหมด” พี่ประเทืองบอก

พี่ประเทืองและเพื่อน ๆ ในโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้การทำเกษตรแบบยั่งยืนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้สวนแบบผสมผสานที่เคยปลูกมาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเลี้ยงดูทั้งครอบครัวได้โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน เป็นการยืนยันว่า การเกษตรแบบยั่งยืนสามารถเลี้ยงชีพได้จริง ๆ

ในเวลาที่ว่างพี่ประเทืองและครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ทั้งเพาะกล้า ทั้งดูสวน ทำให้ได้รับรู้ถึงบรรยากาศที่ดีมาก อาหารการกินทุกอย่างไม่ต้องออกไปซื้อให้เปลืองเงิน และไม่ใช่แค่เพียงรุ่นของพี่ประเทืองเท่านั้นที่จะได้รับความสุขตรงนี้ แต่มันยั่งยืนและยาวนานไปจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน สมชื่อ ‘เกษตรยั่งยืน’

จับมือจูงกันเข้ามา หาความสุขที่ใกล้กว่าได้ที่บ้านเกิด

“ถ้าคุณมีที่สักไร่หนึ่งหรือสองไร่ คุณก็ลองมาทำแบบที่พี่ทำ
พี่จะเป็นกำลังใจให้ เราไม่ถอย เรามีเพื่อน ๆ พี่ น้อง ทุกคน
ยังไงมันก็ต้องสำเร็จ ถ้าเราลงมือทำ ตอนลูกเรียนมัธยมมันก็ยังไม่เท่าไหร่
แต่เมื่อไหร่ที่ลูกขึ้นมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายต้องมากขึ้น
แต่ที่พี่ไม่เดือดร้อนเพราะกว่าจะถึงตอนนี้พี่ได้ทำทุกอย่างให้มันยั่งยืนหมดแล้ว
เราไม่ต้องลำบากอะไรนอกบ้าน เราแค่ทำในบ้านให้มันพออยู่
พอกิน พอร่มเย็น แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว” พี่ประเทืองบอก

และยังบอกอย่างหนักแน่นอีกว่า …
“พี่ปฏิญาณกับในหลวงว่า ถ้าพี่ทำสำเร็จตรงนี้ พี่จะช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนที่ยังทำไม่ได้ให้เค้าทำได้แบบพี่”

ประเทือง ลีลาคุณารักษ์
คนกล้าคืนถิ่น อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี

มาเยี่ยมมาเยือน

สมุดเยี่ยม มาเยี่ยมเยือน ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น