คนกล้าคืนถิ่น

เขมชาติ พิทักษ์

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

ปริญญา

คนกล้าลพบุรี

ศิวพรรณ มหาสุภาพ

คนกล้านครสวรรค์

เตชิต เพ็งผกา

คนกล้านครสวรรค์

พรปวีณ์ คุณาทรกุล

คนกล้าเชียงใหม่

กมลวรรณ โยมงาม

คนกล้าลำปาง

ดานุ อ่อนแก้ว

คนกล้าเชียงใหม่

ดวงพร ยังรักษ์

คนกล้าน่าน