คนกล้าคืนถิ่น

ธาวินทร์ ลีลาคุณารักษ์

คนกล้าสุพรรณบุรี

พัชฌา ชัยชนะ

คนกล้าเชียงราย

ปริญญา

คนกล้าลพบุรี

สมบัติ สวัสดิ์ผล

คนกล้ากญบุรี

อำไพ การักษ์

คนกล้าลำปาง

แพรวพรรณ ดวงภักดี

คนกล้าพัทลุง

พลวัฒน์ ราชาพล

คนกล้านครศรีธรรมราช

ศศิญา สุวรรณคดี

คนกล้ากรุงเทพมหานคร