คนกล้าคืนถิ่น

ธเนศ สุขโกษา

คนกล้าอุตรดิตถ์

สุดารัตน์ จงกล

คนกล้าบุรีรัมย์

ชมพร สีเงิน

คนกล้าเชียงราย

อนันต์ จันยัง

คนกล้าสงขลา

อนัญญา บุญญะ

คนกล้าสุโขทัย

กรรณิศา ตรีภักดิ์

คนกล้าพัทลุง

แพรวพรรณ ดวงภักดี

คนกล้าพัทลุง