กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "คนกล้าคืนถิ่น" รุ่นที่ 6 (แตกตัว) วันที่ 3-7 ธันวาคม 2563อยากกลับบ้าน ต้องใช้ความกล้าแค่ใหน ต้องเจออะไรบ้าง ทำเกษตรคือทางรอดมั้ย มาร่วมหาคำตอบนั้นด้วยกัน กับคอร์สเตรียมตัวกลับบ้าน

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม

"คนกล้าคืนถิ่น" รุ่นที่ 6 (แตกตัว) วันที่ 3-7 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

************************************************************************************

คุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ (หรือผู้ปกครองรับรอง) และมีที่ดินทำกินอยู่ในประเทศไทย

(หรือได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน)

2. เป็นบุคคลที่อยู่ในวิถีเกษตรอยู่แล้ว

3. รู้จักหรือเป็นครอบครัวคนกล้าฯ (กรณีรู้จัก จะต้องมีคนกล้าฯ รับรองให้)

4. มีเพื่อนคนกล้าฯใกล้เคียง สามารถอาสาเป็นพี่เลี้ยงลงเยี่ยมให้ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 เดือน

5. เป็นบุคคลที่สนใจเกษตร

6. สามารถเข้าร่วมอบรมครบตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น

7. มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ในการเข้าร่วมตลอดโครงการ (ส่วนที่เหลือมีผู้สมทบ)

************************************************************************************

เปิดรับสมัครจำนวน 25 คน

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/S6_TAK_1

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel.: 0979219316

FB : http://m.me/plantlove.smce

************************************************************************************

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอยู่อบรมครบทั้ง 5 วัน 4 คืน หากไม่สามารถอยู่ได้ครบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม

2. หลังการสมัครจะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น หากผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยืนยันการอบรม