กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

สมัครเข้าร่วมอบรมคนกล้าคืนถิ่น รุ่น 6 แตกตัวอบรมวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดตาก

อยากกลับบ้าน
ต้องใช้ความกล้าแค่ใหน
ต้องเจออะไรบ้าง
ทำเกษตรคือทางรอดมั้ย
มาร่วมหาคำตอบนั้นด้วยกัน
กับคอร์สเตรียมตัวกลับบ้าน

************************************************************************************

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม

"คนกล้าคืนถิ่น" รุ่นที่ 6 (แตกตัว)  วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2563 

ณ ศูนย์เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

************************************************************************************

คุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ (หรือผู้ปกครองรับรอง) และมีที่ดินทำกินอยู่ในประเทศไทย
   (หรือได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน)
2. เป็นบุคคลที่อยู่ในวิถีเกษตรอยู่แล้ว
3. รู้จักหรือเป็นครอบครัวคนกล้าฯ (กรณีรู้จัก จะต้องมีคนกล้าฯ รับรองให้)
4. มีเพื่อนคนกล้าฯใกล้เคียง สามารถอาสาเป็นพี่เลี้ยงลงเยี่ยมให้ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 เดือน
5. เป็นบุคคลที่สนใจเกษตร
6. สามารถเข้าร่วมอบรมครบตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น
7. มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ในการเข้าร่วมตลอดโครงการ   (ส่วนที่เหลือมีผู้สมทบ)

************************************************************************************

เปิดรับสมัครจำนวน  25 คน
รับสมัครถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/S6_TAK_1

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel.: 0979219316 
FB : http://m.me/plantlove.smce

************************************************************************************

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องอยู่อบรมครบทั้ง 5 วัน 4 คืน หากไม่สามารถอยู่ได้ครบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม

2. หลังการสมัครจะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น หากผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยืนยันการอบรม

#คนกล้าคืนถิ่น
#คนกล้าฯแตกตัว
#เริ่มจากสิ่งที่มี
#คืนถิ่นคืนฐานสืบสานชุมชน