คนกล้า..กล้าบอก

โครงการปลูกป่าเติมเต็มวิถีพึ่งตนคนอยู่-ป่ายัง ตอน ติดตามหลุมพอ คลองเสาะ อำเภอพะโต๊ะ : ลงทะเบียน


เลือกการลงทะเบียน/หลักสูตรในการลงทะเบียน

ชำระค่าใช้จ่าย ธ.กสิกร เลขบ/ช: 272-2-74303-5 ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และแจ้งชำระที่ Line: kongla_co ได้เลย

โครงการปลูกป่าเติมเต็มวิถีพึ่งตนคนอยู่-ป่ายัง ตอน ติดตามหลุมพอ คลองเสาะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562

วัน/เวลา : 21-23 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่าย 1850 บาท


กรุณาระบุรายละเอียดในการลงทะเบียน

เป็นคนกล้าคืนถิ่น

ลงทะเบียน ยกเลิก