กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

ASEAN GASTRONOMY TOURISM FAIRท่องไปในเส้นทางสายอาหารและการกิน แห่งดินแดนอาเซียน

ขอเรียนเชิอญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ASEAN GASTRONOMY TOURISM FAIR

ท่องไปในเส้นทางสายอาหารและการกิน แห่งดินแดนอาเซียน ในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

สถานที่จัดงาน C Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

    

 

    

 

สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่

(จำกัดจำนวนผู้เข้างาน ผู้ที่เข้างานได้จะต้องลงทะเบียนแล้วเท่านั้น!!!)