กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

เวทีระดมจิตใจถอดบทเรียนภัยพิบัติด้วยเครื่องมือ 9 ชิ้น เพื่อรับมือภัยพิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรีข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดย กำนันหนุ่ม คนกล้าฯ รุ่น 2 สุพรรณบุรี ร่วมมือกับเครือข่าย

เวทีระดมจิตใจถอดบทเรียนภัยพิบัติด้วยเครื่องมือ 9 ชิ้น เพื่อรับมือภัยพิบัติ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

สถานที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง บ้านตาลลูกอ่อน  ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง

แผนที่ Google map : https://goo.gl/maps/pNjtLtGKRk52
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานได้ที่   https://goo.gl/forms/z589stIjE9DWzhM93

หรือสแกน QR Code ในภาพได้เลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://goo.gl/forms/z589stIjE9DWzhM93...
...