กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

โครงการเติมเต็ม การใช้เครื่องเลื่อยแปรรูปไม้เบื้องต้นเรียนรู้ การถอด ประกอบ ขนย้าย และการใช้งานเครื่องเลื่อยไม้เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นกฏหมายป่าไม้ เสวนา ประสบการปลูกและใช้ไม้

เปิดรับสมัครอบรมเติมเต็ม การใช้เครื่องเลื่อยแปรรูปไม้เบื้องต้น (ศุกร์-อาทิตย์) ณ กล้าดี @ปราณบุรี (GlaD@Pranburi) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้
1. เพื่อเรียนรู้ การถอด ประกอบ ขนย้าย และการใช้งานเครื่องเลื่อยไม้เบื้องต้น

2. ความรู้เบื้องต้นกฏหมายป่าไม้

3. เสวนาประสบการณ์ การปลูกและใช้ไม้

 

รับสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม จำนวนไม่เกิน 20 คน
ร่วมสมทบค่าอาหาร คนละ 300 บาท สำหรับอาหาร 7 มื้อ

การเตรียมตัว

1. เตรียมเต็นท์เครื่องนอน ปลั๊กไฟ ของใช้ส่วนตัวมาเอง

2. เดินทางมาด้วยตนเอง หรือมากับเพื่อนๆหลังจากสมัครแล้ว

3. มาแบบเพื่อน ต้องการคนสนใจจริง มีไม้จะใช้ เตรียมจะใช้ และเกิดการตั้งกลุ่มการใช้ประโยชน์จากไม้ในเครือข่ายเพื่อนๆคนกล้าคืนถิ่นและคนที่สนใจทั่วไป

 

สนใจ กดลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายนน 2561 นี้เท่านั้น

 

กำหนดการการอบรมเติมเต็ม

วันศุกร์ ที่ 6 ก.ค. 2561

10.00 น.       ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ กล้าดี@ปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

                    (จะมีการส่งพิกัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกครั้ง)

                   พร้อมจัดเตรียมสถานที่ และแนะนำตัว

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.       เริ่มการเรียนรู้ การถอดประกอบเครื่องเลื่อยไม้ และการขนย้าย

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น และจัดการที่พักส่วนตัว

19.00 น.       ถอดบทเรียนกิจกรรมวันแรก

20.00 น.       แยกย้ายเข้านอนตามอัธยาศัย

 

วันเสาร์ ที่ 7 ก.ค. 2561

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.       แบ่งกลุ่มเรียนรู้ทดลองใช้เครื่องเลื่อยไม้

                   การลับเลื่อยเครื่องเลื่อยไม้

                   และเรียนรู้การเลื่อยไม้ในรูปแบบต่างๆ

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.       เรียนรู้ ต่อจากช่วงเช้า

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

19.00 น.       เสวนาเรื่องกฎหมาย การปลูก ใช้ และจัดการไม้เบื้องต้น

21.00 น.       แยกย้ายเข้านอนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ค. 2561

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.       เรียนรู้การดูแล เก็บเครื่องเลื่อยไม้ เพื่อการขนย้าย

                   สรุปและถอดบทเรียนกิจกรรม

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.       เก็บสัมภาระส่วนตัวและแยกย้ายกลับภูมิลำเนา

 

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกิจกรรม
  2. กิจกรรมจะดำเนินไปตามเวลา หากท่านมาช้า ให้ติดตามผลภายหลัง
  3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เต็นท์ และเครื่องนอนมาเองเท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กอล์ฟ: 09-2460-7007

หรือ Line@: @konglakuentin

เพิ่มเพื่อน