กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

เปิดรับ คนกล้าฯ ฟาร์มสเตย์ขอเชิญชวนเหล่าคนกล้าฯที่มีความพร้อมสำหรับ KonGla Farm Stay มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของทัวร์วิถีคนกล้าฯ Farmstay Learning Journey กับโครงการคนกล้าคืนถิ่น

"เริ่ม จาก สิ่ง ที่ เรา มี วิถี ที่ เรา เป็น"
เน้นเรียนรู้ อยู่ร่วมกับวิถีการทำเกษตรยั่งยืน ไปพร้อมกับ เจ้าบ้าน
เน้นให้เขามาอยู่แบบที่เราเป็น ได้เข้าถึงตัวตนของ เจ้าบ้าน ไม่ต้องปรุงแต่ง ไม่ต้องจัดฉาก  อยู่ กับ เรา เลือกสัมผ้สประสบการณ์ จากกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันกับ เรา  ในแต่ละฤดูกาล เช่น ปลูกผัก เก็บผัก เก็บสตรอเบอรี่ เก็บผลไม้ ทำนา ฯลฯ
 ที่พัก มาตรฐานความปลอดภัย และ ความสะอาด
ราคามิตรภาพ

ผู้ที่สนใจขอให้ส่งข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • กิจกรรม  
  • สถานที่ (ภาพบริบทฟาร์มสเตย์)
  • ราคาและค่าใช้จ่าย


มาที่อีเมล์
konglafarmstay@konglakuentinse.com