โครงการคนกล้าคืนถิ่น : เริ่มจากสิ่งที่มี

คนกล้าคืนถิ่นเป็นโครงการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง รวมกลุ่ม เรียนรู้ วางแผน กลับไปลงมือทำพร้อมกับเพื่อนจนอยู่ได้จริงในวิถีเกษตรยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเป็น Smart Farmer เป็นคนกล้าที่ประสบความสำเร็จได้จริง


คนกล้าคืนถิ่น

คืนถิ่น คืนฐาน สืบสานชุมชน

ประเทือง ลีลาคุณารักษ์

คนกล้าสุพรรณบุรี

กศิมา สินสิงห์

คนกล้านครสวรรค์

กชกร คุ้มญาติ

คนกล้าลำปาง

ปิยมาศ พรหมสุวรรณ

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

นรินทร์ สุขสบาย

คนกล้าสงขลา

เสาวณีย์ แก้วแจ้ง

คนกล้าเพชรบุรี

สมภพ มีศิลป์

คนกล้าสุพรรณบุรี

ข่าว/กิจกรรม

ASEAN GASTRONOMY TOURISM FAIR

ท่องไปในเส้นทางสายอาหารและการกิน แห่งดินแดนอาเซียน

Seeds Festival Thailand

Push the Inspiration เทศกาลแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

“รวมพลคนกล้าฯ @นาบัวคาเฟ่”

ชวนมาทำเตาดิน เพาะเห็ดเยื่อไผ่ เรียนรู้การตลาดออนไลน์ กลับผู้รู้หลายท่าน ร่วมย้อนรำลึกวิถีหาอยู่หากิน และเปิดร้านนาบัวคาเฟ่

รวมพลคนกล้าฯ ณ ฟาร์มสุข@พุคาย

เรียนรู้การปั้นเตาอิวาเตะขนาดเล็ก เสวนาชั้นสูงเรื่องเตาชีวมวล และถ่านชีวมวลสำหรับ การทำเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติสำหรับเกษตร

เปิดแล้ว ตลาดเพลี้ยออนไลน์

จะดีมั้ย หากเรามีที่ ที่คนกล้าฯสามารถแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายสินค้าได้ออนไลน์?

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องคนกล้าคืนถิ่น

ขณะนี่สติ๊กเกอร์ไลน์ได้ออกจำหน่ายแล้วในสติ๊กเกอร์ช็อปนะ

รวมพลคนกล้าฯ ตอน ฅนกล้าฯ ON THE BEACH

เชิญชวนมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน เติมไฟให้กันและกัน พร้อมกิจกรรมเติมเต็มความรู้ท่ามกลางบรรยากาศชิวๆริมชายหาดชะอำ

รวมพลคนกล้าฯ พบปะพี่น้อง

ชวนไปหนำข้าวไร่ เรียนรู้วิธีการทำนาบนดอน โคก ควน ณ แปลงนาคนกล้าฯ รุ่น 1 จังหวัด พัทลุง

เวทีระดมจิตใจถอดบทเรียนภัยพิบัติด้วยเครื่องมือ 9 ชิ้น เพื่อรับมือภัยพิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดย กำนันหนุ่ม คนกล้าฯ รุ่น 2 สุพรรณบุรี ร่วมมือกับเครือข่าย

รับสมัครคนกล้าคืนถิ่นทำสติ๊กเกอร์ Line

คนกล้าคืนถิ่นที่สนใจทำสติ๊กเกอร์ Line สำหรับโครงการคนกล้าคืนถิ่น

คนกล้ารู้

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียน กล้ารู้ ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

วิธีการขยายพันธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่น

วิธีอนุรักษ์พันธุ์พืชได้ การขยายพันธุ์พืชผักพื้นบ้านแบบควบแน่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่สามารถลดเวลา ต้นทุน และการดูแลรักษา สามารถกำหนดปริมาณของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการบริโภคได้อย่างแม่นยำ

มือห่อผลไม้อย่างง่าย

เมื่อถึงฤดูกาล​ผลไม้​ เหล่าผลไม้​ใน​สวนก็เริ่มผลิช่อ​ ออกดอก​และติดผล เมื่อผลไม้มีขนาดพอสมควรก็ถึงเวลาป้องกันแมลงเจาะผล​

การเคี่ยวน้ำตาลโตนดแต่ละเตา ทำไมถึงได้สีที่ต่างกัน ?

น้ำตาลแต่ละเตาทำไมถึง “ต่างกัน” ต่างกันที่สี กลิ่น และเนื้อน้ำตาล… คำตอบมาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้...

ปรุงดินเพาะกล้า

การเพาะกล้าถ้าดินดีกล้าก็แข็งแรง