โครงการคนกล้าคืนถิ่น : เริ่มจากสิ่งที่มี

คนกล้าคืนถิ่นเป็นโครงการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง รวมกลุ่ม เรียนรู้ วางแผน กลับไปลงมือทำพร้อมกับเพื่อนจนอยู่ได้จริงในวิถีเกษตรยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเป็น Smart Farmer เป็นคนกล้าที่ประสบความสำเร็จได้จริง


คนกล้าคืนถิ่น

คืนถิ่น คืนฐาน สืบสานชุมชน

ชัยพร กิมเซียะ

คนกล้าชุมพร

พิสิษฐ์ กุลโพธิ์ศรี

คนกล้าราชบุรี

วิสุนันท์ คุ้มอยู่

คนกล้านนทบุรี

วันเพ็ญ เขตวิทย์

คนกล้าพิษณุโลก

อนุสรณ์ กันทรัพย์

คนกล้าเพชรบุรี

ข่าว/กิจกรรม

รวมพลคนกล้าฯ พบปะพี่น้อง

ชวนไปหนำข้าวไร่ เรียนรู้วิธีการทำนาบนดอน โคก ควน ณ แปลงนาคนกล้าฯ รุ่น 1 จังหวัด พัทลุง

เวทีระดมจิตใจถอดบทเรียนภัยพิบัติด้วยเครื่องมือ 9 ชิ้น เพื่อรับมือภัยพิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดย กำนันหนุ่ม คนกล้าฯ รุ่น 2 สุพรรณบุรี ร่วมมือกับเครือข่าย

เปิดแล้ว ตลาดเพลี้ยออนไลน์

จะดีมั้ย หากเรามีที่ ที่คนกล้าฯสามารถแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายสินค้าได้ออนไลน์?

โครงการเติมเต็ม การใช้เครื่องเลื่อยแปรรูปไม้เบื้องต้น

เรียนรู้ การถอด ประกอบ ขนย้าย และการใช้งานเครื่องเลื่อยไม้เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นกฏหมายป่าไม้ เสวนา ประสบการปลูกและใช้ไม้

รับสมัครคนกล้าคืนถิ่นทำสติ๊กเกอร์ Line

คนกล้าคืนถิ่นที่สนใจทำสติ๊กเกอร์ Line สำหรับโครงการคนกล้าคืนถิ่น

คนกล้ารู้

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียน กล้ารู้ ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

มือห่อผลไม้อย่างง่าย

เมื่อถึงฤดูกาล​ผลไม้​ เหล่าผลไม้​ใน​สวนก็เริ่มผลิช่อ​ ออกดอก​และติดผล เมื่อผลไม้มีขนาดพอสมควรก็ถึงเวลาป้องกันแมลงเจาะผล​

การเคี่ยวน้ำตาลโตนดแต่ละเตา ทำไมถึงได้สีที่ต่างกัน ?

น้ำตาลแต่ละเตาทำไมถึง “ต่างกัน” ต่างกันที่สี กลิ่น และเนื้อน้ำตาล… คำตอบมาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้...

ปรุงดินเพาะกล้า

การเพาะกล้าถ้าดินดีกล้าก็แข็งแรง