โครงการคนกล้าคืนถิ่น : เริ่มจากสิ่งที่มี

คนกล้าคืนถิ่นเป็นโครงการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง รวมกลุ่ม เรียนรู้ วางแผน กลับไปลงมือทำพร้อมกับเพื่อนจนอยู่ได้จริงในวิถีเกษตรยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเป็น Smart Farmer เป็นคนกล้าที่ประสบความสำเร็จได้จริง


คนกล้าคืนถิ่น

คืนถิ่น คืนฐาน สืบสานชุมชน

ประเทือง ลีลาคุณารักษ์

คนกล้าสุพรรณบุรี

สุวัฒ ฉลภิญโญ

คนกล้าปทุมธานี

อำไพ การักษ์

คนกล้าลำปาง

ไพรัช สุนทรชัย

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

สุรศักดิ์ ใจดี

คนกล้าชัยภูมิ

ฐานพัฒน์ ศรีเมือง

คนกล้านครศรีธรรมราช

ข่าว/กิจกรรม

เปิดแล้ว ตลาดเพลี้ยออนไลน์

จะดีมั้ย หากเรามีที่ ที่คนกล้าฯสามารถแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายสินค้าได้ออนไลน์?

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องคนกล้าคืนถิ่น

ขณะนี่สติ๊กเกอร์ไลน์ได้ออกจำหน่ายแล้วในสติ๊กเกอร์ช็อปนะ

รวมพลคนกล้าฯ ตอน ฅนกล้าฯ ON THE BEACH

เชิญชวนมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน เติมไฟให้กันและกัน พร้อมกิจกรรมเติมเต็มความรู้ท่ามกลางบรรยากาศชิวๆริมชายหาดชะอำ

รวมพลคนกล้าฯ พบปะพี่น้อง

ชวนไปหนำข้าวไร่ เรียนรู้วิธีการทำนาบนดอน โคก ควน ณ แปลงนาคนกล้าฯ รุ่น 1 จังหวัด พัทลุง

เวทีระดมจิตใจถอดบทเรียนภัยพิบัติด้วยเครื่องมือ 9 ชิ้น เพื่อรับมือภัยพิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดย กำนันหนุ่ม คนกล้าฯ รุ่น 2 สุพรรณบุรี ร่วมมือกับเครือข่าย

รับสมัครคนกล้าคืนถิ่นทำสติ๊กเกอร์ Line

คนกล้าคืนถิ่นที่สนใจทำสติ๊กเกอร์ Line สำหรับโครงการคนกล้าคืนถิ่น

คนกล้ารู้

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียน กล้ารู้ ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

มือห่อผลไม้อย่างง่าย

เมื่อถึงฤดูกาล​ผลไม้​ เหล่าผลไม้​ใน​สวนก็เริ่มผลิช่อ​ ออกดอก​และติดผล เมื่อผลไม้มีขนาดพอสมควรก็ถึงเวลาป้องกันแมลงเจาะผล​

การเคี่ยวน้ำตาลโตนดแต่ละเตา ทำไมถึงได้สีที่ต่างกัน ?

น้ำตาลแต่ละเตาทำไมถึง “ต่างกัน” ต่างกันที่สี กลิ่น และเนื้อน้ำตาล… คำตอบมาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้...

ปรุงดินเพาะกล้า

การเพาะกล้าถ้าดินดีกล้าก็แข็งแรง