โครงการคนกล้าคืนถิ่น : เริ่มจากสิ่งที่มี

คนกล้าคืนถิ่นเป็นโครงการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง รวมกลุ่ม เรียนรู้ วางแผน กลับไปลงมือทำพร้อมกับเพื่อนจนอยู่ได้จริงในวิถีเกษตรยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเป็น Smart Farmer เป็นคนกล้าที่ประสบความสำเร็จได้จริง


คนกล้าคืนถิ่น

คืนถิ่น คืนฐาน สืบสานชุมชน

อรทัย เจริญพักตร์

คนกล้านครปฐม

อาทร อังคสิงห์

คนกล้าฉะเชิงเทรา

ภมรศรี แขวงถลาง

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

ชัชชัย เถาะรอด

คนกล้าสระบุรี

กวิสรา ชนะพูล

คนกล้าพะเยา

ดิษพงศ์ ม่วงงาม

คนกล้าพะเยา

อนุสรณ์ กันทรัพย์

คนกล้าเพชรบุรี

ข่าว/กิจกรรม

โครงการเติมเต็ม การใช้เครื่องเลื่อยแปรรูปไม้เบื้องต้น

เรียนรู้ การถอด ประกอบ ขนย้าย และการใช้งานเครื่องเลื่อยไม้เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นกฏหมายป่าไม้ เสวนา ประสบการปลูกและใช้ไม้

คนกล้ารู้

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียน กล้ารู้ ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

มือห่อผลไม้อย่างง่าย

เมื่อถึงฤดูกาล​ผลไม้​ เหล่าผลไม้​ใน​สวนก็เริ่มผลิช่อ​ ออกดอก​และติดผล เมื่อผลไม้มีขนาดพอสมควรก็ถึงเวลาป้องกันแมลงเจาะผล​

การเคี่ยวน้ำตาลโตนดแต่ละเตา ทำไมถึงได้สีที่ต่างกัน ?

น้ำตาลแต่ละเตาทำไมถึง “ต่างกัน” ต่างกันที่สี กลิ่น และเนื้อน้ำตาล… คำตอบมาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้...

ปรุงดินเพาะกล้า

การเพาะกล้าถ้าดินดีกล้าก็แข็งแรง